bokee.net

销售/贸易经理博客

他的关注 更多

他的粉丝 更多

图片(1张) 更多

播放 停止 上一张 下一张

他加入的企业博客 更多

数据统计

 • 创建日期:2012-02-03
 • 最后更新日期:2015-10-15
 • 总访问量:66993 次
 • 文章:864 篇
 • 评论数量:0 篇
 • 留言:0 篇

最新动态更多

  顶置文章

  最新文章 (864篇) 更多

   Sugon单路机架服务器I210-G20

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 ,产品类别: 机架式内存容量: 8GBCPU型号: Xeon E3-122

  阅读(134) 评论(0) 2015-10-15 13:46

   Sugon刀片服务器TC4600E-CX50-G20

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 曙光TC4600E-CX50-G20(Xeon E5-2620v3/

  阅读(199) 评论(0) 2015-10-15 13:38

   Sun X4275小型机HBA卡371-4325

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 8Gigabit/Sec PCI-E Dual FC Host Adap

  阅读(96) 评论(0) 2015-10-13 13:53

   sun T4-4小型机内存7042208 7104197

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 SPARC SuperCluster T4-4 Telco Syste

  阅读(168) 评论(0) 2015-10-13 13:48

   Sun 7320硬盘现货7100415,542-0143

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 Option XRA-SS1CR-600G15K Option XTA-S

  阅读(113) 评论(0) 2015-10-12 11:50

   Sun T5220硬盘现货540-7899,540-7891

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 540-7884-N Spare SE T5x20 Motherboar

  阅读(139) 评论(0) 2015-10-12 11:48

   SUN SPARC T5-2服务器整机出售

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 SPARC T5-2 511-1246硬盘背板SPARC T3-2/T4-

  阅读(143) 评论(0) 2015-10-08 10:59

   SUN SPARC T5-2小型机出售7088093

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 详细配置描述: SPARC T5-2 7088093 ASSY,MB+T

  阅读(136) 评论(0) 2015-10-08 10:52

   Sugon单路机架服务器I210-G20

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 产品类别: 机架式内存容量: 8GBCPU型号: Xeon E3-1220

  阅读(104) 评论(0) 2015-09-29 11:39

   Sugon刀片服务器TC4600E-CX50-G20

  咨询销售热线QQ:2277-0811-45.3600-5978. 136-6223-0127.139-2373-4073 产品类别: 刀片式标配CPU数量: 2颗内存容量: 8GBCPU型号: X

  阅读(135) 评论(0) 2015-09-29 11:38

  共有864篇文章,浏览更多 >>

  留言 更多

  留言板
  登录名 密码 注册
  验证码